Shape Size โครงเสาสูง ขนาดผ้า ราคาขายโครงเสา ราคาขายธงผ้า
Teardrop 


S

280 cm. 65x100 cm. 560 560

M

360 cm. 82x220 cm. 720 1,095

L

460 cm. 100x300 cm. 920 1,550

XL

560 cm. 140x360 cm. 1,120 2,200
Convex 

S

280 cm. 50x200 cm. 560 630
straight 

M

360 cm. 60x240 cm. 720 850
Concave

L

460 cm. 70x340 cm. 920 1,300
Angled 

XL

560 cm. 75x420 cm. 1,120 1,560

 

 

 

จำนวน ราคาเช่าเสาธง 5เมตร ราคาขายเสาธง

ราคาผลิตธงผ้า

ไซด์ 1 เมตร x 3.5 เมตร

1-2 วัน 3-7 วัน 10 วัน

1 - 10 ต้น

1,000 บาท 800 บาท 400 บาท 7,500 บาท ผ้ามันเกรดธรรมดา 1,500 / ด้าน
10 - 20 ต้น

800 บาท

700 บาท 6,500 บาท ผ้ามันเกรดเอ 3,500 / ด้าน
20 ต้นขึ้นไป

700 บาท

600 บาท 5,500 บาท ระยะเวลาการผลิต 3 - 7 วันขึ้นอยู่กับจำนวน
 
 
 
   
Copyright 2016 by 100lanrental.com